Různé typy zakázkových TB Boxů s přídavnými funkcemi dle požadavku

V poslední době se mi množí objednávky na speciální funkce u TB Boxů, jako je JUMP s regulací aktivního zisku, možnost zároveň s funkcí TB Boxu ovládat přepnutí kanálů zesilovače, mít TB Box pro efektovou smyčku zesilovače s možností použít nebo nepoužít v ní Jump pro sólo atd. Zde bych chtěl jen informativně zobrazit dva z uvedených příkladů těchto „zakázkových“ boxů se stručným popisem k čemu byly objednány a jak fungují v praxi:

TB BOX & JUMP

Tento TB Box byl zkonstruován pro požadavek mít v efektové smyčce možnost zapínat Delay/Reverb pro sólo a zároveň při zapnutém dozvuku získat možnost předem nastaveného zesílení sóla. Toto zesílení musí být samozřejmě regulovatelné. Zároveň tento Box měl umět i možnost při své aktivaci přepnout kanály zesilovače.

TB BOX & JUMP pracuje následovně – jde o TB Box, který má na výstupu spínaného efektu ještě vřazen MosFet Booster s regulovatelným ziskem – funkce JUMP. Tento JUMP je jakoby v Insertu TB Boxu „napevno“ uvnitř na výstupu spínaného efektu a má možnost být zapnut nebo vypnut samostatně svým footswitch, a to rovněž tak v režimu True Bypass. To znamená, že pokud je JUMP footswitch vypnutý, pracuje jen TB Box. Pokud je JUMP zapnutý, pracuje automaticky až se sešlápnutím „hlavního“ footswitch TB Boxu / EFF ON a je vřazen mezi výstup spínaného efektu a výstup TB Boxu, v úrovni zesílení předem nastavené potenciometrem JUMP. Samostatně bez funkce TB Boxu JUMP nepracuje, ale i taková možnost by byla, udělat do jedné krabičky samostatný TB Box a za ním (nebo i před ním) samostatný JUMP samozřejmě také v TB režimu.

U tohoto konkrétního provedení TB Boxu zároveň ještě pomocný kontakt 4PDT footswitch /galvanicky odděleně/ spíná kontakty „izolovaného“ Remote výstupu, takže pokud tento výstup propojíme kabelem s ovládáním kanálů zesilovače, můžeme funkcí TB/EFF ON zároveň ještě přepínat i kanály zesilovače. Tato funkce může být samozřejmě využita k Remote spínání i dalších zařízení, pro které stačí ovládání jednoduchým spínacím kontaktem…

TB BOX  A / Y / B & JUMP

Zde byl nastolen požadavek mít možnost přepínat a slučovat mezi dvěma zesilovači nebo různými signálovými cestami na výstupu a zároveň vše doplnit možností aktivního zesílení funkcí JUMP.

TB Box A/Y/B  & JUMP pracuje jako klasický A/Y/B Box ale má navíc vložen mezi vstup a router signálu malý MosFet Booster s regulací zisku – JUMP. Tento Booster/JUMP je vřazován svým (TB insertním) footswitch do signálové cesty před footswitch A/B i A+B. JUMP pracuje samostatně a zcela nezávisle na stavu momentálního přepnutí výstupních kanálů, opět v režimu True Bypass. Ve chvíli kdy jej vypneme, jde signál pouze pasivní cestou zcela mimo něj. Regulačním potenciometrem GAIN se nastavuje velikost zesílení MosFet Boosteru pro funkci JUMP.

Facebook