Úprava starých Made in Japan Boss efektů pro napájení soudobými DC 9-10V adaptery.

Každý, kdo zkusil některý ze starších MIJ efektů Boss napájet kromě vnitřní baterie i vnějším DC stabilizovaným adapterem 9-10V ví, že LEDka Eff On při použití adapteru svítí o poznání méně než při napájení z vnitřní baterie efektu.

Je to tím, že původní MIJ Boss efekty byly určeny k napájení Boss ACA adapterem, který byl nestabilizovaný a dodával cca 12V. Uvnitř těchtio starých MIJ Boss efektů pak byl v záporné napájecí větvi od DC konektoru zařazen seriový člen (Dioda + Odpor), který jednak chránil efekt proti přepólování vnějšího zdroje a druhak upravoval vnitřní napětí, které šlo na „srdce“ obvodu směrem dolů, takže ve skutečnosti z 12-13V ACA adapteru šlo skutečně za tímto seriovým členem na samotný efekt uvnitř cca 9-10V. Baterie byla zapojena až za těmito „srážecími“ členy a tudíž jejích 9-10V šlo vždy na efekt plných. Proto také LEDka Eff On na baterii svítí většinou korektně, kdežto DC9V adapter u těchto MIJ efektů LEDku sotva rozsvítí…

Soudobé efekty Boss jsou dělány pro napájní PSA adapterem se stabilizovaným napětím cca 9V. Žádný „srážecí“ seriový člen už neobsahují, proto také chodí korektně na moderní stabilizované zdroje DC9-10V. LEDka Eff On u nich svítí neměnně jak na napájeí vnějším stabilizovaným zdrojem, tak na vnitřní baterii…

Problém v napájení starších MIJ efektů není jen v tom, že nedostatečně svítí LEDka, ale obvod je napájen cca o 20% nižším napětím, což v některých případech vede jen k omezení dynamického rozkmitu signálu, ale v jiných ke změnám barvy zvuku efektu, omezení jeho hlasitosti nebo dokonce ke zkreslení zvuku, či nesprávné funkci celého efektu.

Jednoduchou úpravu lze původní efekty MIJ Boss upravit pro napájení moderními PSA a jinými DC9-10V adaptery. Jde o vcelku „neinvazivní“ úpravu, která je snadno vrátitelná zpět, aniž by ortodoxní sběratel starých efektů ve zcela nezměněném provedení poznal, že bylo něco upravováno. Navíc přidávám jinou ochrannou diodu, která nesráží napětí, ale chrání efekt proti nechtěnému přepólování zdroje. Celá úprava je záležitost cca do 100Kč.

Zde jsou ilustrační obrázky, jak svítí LEDka u starého MIJ Boss efektu před úpravou vnitřních napájecích větví a po úpravě na stejný moderní DC10V stabilizovaný vnější zdroj:

Boss MIJ před úpravou napájený vnějším DC10V adapterem:

Boss MIJ po vnitřní úpravě napájený vnějším DC10V adapterem:

Facebook