Modifikace EH Memory Man USA na EH Memory Man Europe

Electro Harmonix DeLuxe Memory Man lze považovat za jeden z nejlepších analogových delay vůbec. Existuje ho více mutací, jak se přesouvala výroba během posledních let, měnily se typy plošných spojů a s tím i typy součástek a zapojení přepínání signálu. Starší reissue modely jsou osazeny dvěma BBD obvody MN3005 s kapacitou paměti 4096 paměťových stupňů – 205 ms na jeden obvod (viz jeden z obrázků níže). Současné modely jsou osazeny čtyřmi kusy BBD obvodů MN3007 s kapacitou paměti 1024 paměťových stupňů – 52 msec na jeden obvod. Z toho vyplývá, že původní modely se dvěma MN3005 mají šanci produkovat čistější, méně zkreslený delay s širší frekvenční charakteristikou při delších časech delay. U některých modelů, jako je ten na obrázku níže, s plošným spojem osazeným paticemi, lze do nich namísto průměrných operačních zesilovačů ST MC4558 přeosadit lepší typy operačních zesilovačů, které pomohou celkovému zvuku efektu. Dále je u těchto modelů EH MM na výstupním konektoru zcela nesmyslně zapájen mezi „živým a zemí“ paralelní kondenzátor, který totálně tlumí výšky i neefektovanému, průchozímu signálu ve stavu EFF OFF – bypass. Je vhodné tento kondenzátor přeosadit jinam tak, aby byl pouze na výstupu echa a neměl nic společného s průchozím signálem, když je efekt OFF. U nových modelů je tato chyba už opravena. Dále je možno vyměnit oba jacky IN i OUT a odpojit prostřední jack, který je jen paralelně spojen na výstupní. Zdířky jack, používané v moderních Memory Man mají totiž neobvykle velkou parazitní kapacitu – 2x větší, než je standard u kvalitních jacků. Tak dochází ke zbytečnému útlumu vyšších frekvencí i Memory Man(em) který je zapojen TB a je ve stavu EFF OFF.

Někdy je možno také „natáhnout“ časovou konstantu taktovacího obvodu pro BBD obvody, čímž nepatrně prodloužíme celkový delay time efektu. Toto ale moc nedoporučuji u nových modelů osazených čtyřmi MN3007, protože nejsou schopny zpracovat delší delay time, aniž by se zároveň markantně nezvedlo i jejich zkreslení (opakovaného zvuku). U modelů se dvěma MN3005 je to ale v určitých rozumných mezích bez problému možné (pokud je to vůbec zapotřebí).

V případě, že si tedy dovezete Electro Harmonix De Luxe Memory Man z USA můžete narazit u starších modelů na problém, že má síťový kabel zakončený americkou síťovou vidlicí pro připojení na rozvod 120V, běžný v USA. Není třeba zoufat, protože tento EH Memory Man USA lze docela jednoduše modifikovat na evropský model, napájený adapterem, což považuji i za bezpečnější řešení, navíc tak můžeme dosáhnout i celkově lepší odstup brumu.

Fotodokumentaci této modifikace bez slovního komentáře vidíte zde:

mm-modifikace-usa-ce-web-03.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-04.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-01.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-02.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-07.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-06.JPGmm-modifikace-usa-ce-web-08.JPG

Facebook